Publikacja typu: Referaty
TytułDie Grundrechte im Strafprozess
Na konferencji: Gdańsk
[autor:] J. Zajadło
Rok: 1988
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka