Publikacja typu: Referaty
TytułSpory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji
Na konferencji: Instytut Studiów Strategicznych, Kraków
[autor:] J. Zajadło
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka