Publikacja typu: Referaty
TytułGodność jako podstawa praw człowieka
Na konferencji: Gdynia
[autor:] J. Zajadło
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka