Publikacja typu: Referaty
TytułHumanitarna interwencja: zagrożenie dla porządku międzynarodowego, moralny imperatyw czy norma zwyczajowa in statu nascendi?
Na konferencji: UKSW - INP PAN, Radziejowice
[autor:] J. Zajadło
Rok: 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka