Publikacja typu: Referaty
TytułGlobalne problemy praw człowieka - komentarz do wystąpienia prof. Russella Hittingera
Na konferencji: Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich Dzień Praw Człowieka
[autor:] J. Zajadło
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka