Publikacja typu: Referaty
TytułOdpowiedzialność za ochronę czy interwencja humanitarna?
Na konferencji: Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, Poznań
[autor:] J. Zajadło
Rok: 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka