Publikacja typu: Hasła
TytułAnalityczna teoria prawa
[w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: C. H. Beck
Miasto: Warszawa 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka