Publikacja typu: Hasła
TytułWolność człowieka
[w:] Leksykon prawa konstytucyjnego
[red:] A. Szmyt
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: C. H. Beck.
Miasto: Warszawa 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka