Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułHuman Dignity and Human Rights
[w:] R. Hanski, M. Suksi (ed.), Introduction to the International Protection of Human Rights. A Textbook
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Turku 1990
Nr wydania: 1 i 2
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka