Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNew rules on insurance in Poland
[w:] Prawne problemy rynku finansowego. Bankowość i ubezpieczenia
[red:] A. Sylwestrzak
[autor:] Z. Brodecki,J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 1998
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka