Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułInimväärikus ja inimogused
[w:] M. L. Sepper, J. Erne, H. Lindpere (red.), Rahvusvahelised inimogused ja nende kaitse, Abo Akademi University 2001
[autor:] J. Zajadło
Miasto: n/a 2001
Nr wydania: -
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka