Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNormatywne funkcje pojęcia "przyrodzona i niezbywalna godność człowieka" (na marginesie art. 30 Konstytucji RP)
[w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskiej
[red:]  S. Pikulski
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Miasto: Olsztyn 2002
Strony: 480-489
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka