Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułFilozoficzne problemy ochrony praw jednostki
[w:] Acquis Communautaire, t. VI, Ochrona praw jednostki
[red:] Z. Brodecki
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Lexis-Nexis
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 23-37
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka