Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSpory wokół legalności i legitymizacji humanitarnej interwencji
[w:] W obronie praw człowieka
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Instytut Studiów Strategicznych
Miasto: Kraków 2004
Strony: 11-32
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka