Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułHumanitarna interwencja a prawo humanitarne: obowiązek działania cum diligentia maxima
[w:] M. Lubiszewski, R. Fordoński, T. Jasudowicz (red.), Wybrane aktualne problemy międzynarodowego prawa humanitarnego
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo UWM
Miasto: Olsztyn 2005
Strony: 57-73
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka