Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułHumanitarna interwencja: zagrożenie dla porządku międzynarodowego, moralny imperatyw czy norma zwyczajowa in statu nascendi?
[w:] C. Mik (red.), Prawa człowieka w XXI wieku
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: TNOiK
Miasto: Toruń 2005
Strony: 115-144
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka