Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro
[w:] Prawa człowieka: wczoraj - dziś - jutro, Gdańskie Studia Prawnicze
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 11-18
Nr wydania: t. XIII
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka