Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWspółczesny paradygmat sporu pomiędzy pozytywizmem prawniczym i doktrynami prawa natury
[w:] Prawo natury w doktrynach polityczno-prawnych Europy
[red:]  M. Zmierczak
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo naukowe AUM
Miasto: Poznań 2006
Strony: 187-190
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka