Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSłowo wstępne
[w:] Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2006
Strony: s. 9 i n.
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka