Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułGustaw Radbruch jako prawnik-karnista
[w:] Prawo w XXI wieku
[red:]  W. Czapliński
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 1109-1124
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka