Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułFilozofia a nauki prawne - słowo wstępne
[w:] Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
Miasto: Gdańsk 2007
Strony: 7-11
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka