Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułCzy potrzebujemy nowej filozofii prawa międzynarodowego?
[w:] Filozofia dogmatyk prawniczych, Gdańskie Studia Prawnicze t. XVIII
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Wydawnictwo UG
Miasto: Gdańsk 2007
Strony: 237-259
Nr wydania: t. XVIII
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka