Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo kontra prawo - Pogoda dla donosicieli
[w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: LexisNexis
Miasto: Warszawa 2008
Strony: 20-31
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka