Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułCulture Defence - New Challenges for Polish Criminal Law
[w:] Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory
[autor:] S. Sykuna,J. Zajadło
Wydawnictwo: Peter Lang Publishing
Miasto: - 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka