Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKilka uwag o metodzie badania doktryn polityczno-prawnych w nawiązaniu do polskiej myśli politycznej przełomu XIX i XX wieku
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG
Numer 8
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 1980
Strony: 123-134
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka