Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułIdea umowy społecznej w teorii państwa i prawa Hugona Grocjusza
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG
Numer 10
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 1982
Strony: 81-96
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka