Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawo natury a prawo narodów w koncepcji Hugona Grocjusza
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG
Numer 14
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 1986
Strony: 75-95
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka