Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułEuropejska Konwencja Praw Człowieka
Nazwa czasopisma Zeszyty ODiSS "Chrześcijanin w Świecie"
Numer 123
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 1983
Strony: 49-65
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka