Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułMarksistowska doktryna prawa natury in statu nascendi czy rehabilitacja antypozytywizmu?
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 9/1986
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 1986
Strony: 14-28
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka