Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSome Remarks on >>De origine gentium americanarum<<
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG, Studia Prawno-Ustrojowe
Numer 1/1988
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 1988
Strony: 159-173
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka