Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUstawa, prawo, ustawowe bezprawie (na marginesie art. 20 ust. 3 Ustawy Zasadniczej Niemiec)
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Wydziału PiA UG, Studia Prawno-Ustrojowe
Numer 2/1990
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 1990
Strony: 187-197
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka