Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułGodność i prawa człowieka (Ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji)
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. III/1998
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 1998
Strony: 53-62
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka