Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFormuła Radbrucha a paradygmat niepozytywistycznej teorii prawa
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. VII/2000
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2000
Strony: 683-697
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka