Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFormuła Radbrucha - geneza, treść, zastosowanie
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 6/2000
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2000
Strony: 25-42
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka