Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFormuła Gesetz und Recht
Nazwa czasopisma Ius et Lex
Numer 1/2001
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2001
Strony: 37-51
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka