Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułBezpieczeństwo-celowość-sprawiedliwość. Antynomie idei prawa
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer IX
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2002
Strony: 233-248
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka