Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProcesy tzw. strzelców przy Murze Berlińskim
Nazwa czasopisma Czasopismo Prawno-Historyczne
Numer 2/2002
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2002
Strony: 117-139
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka