Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułFilozofia prawa a prawo karne. Studium tzw. Mauerschützen
Nazwa czasopisma Ius et Lex
Numer 1/2003
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2003
Strony: 175-202
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka