Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułThe Notion >Gesetz und Recht< in Contepmorary German Legal Philosophy
Nazwa czasopisma Ius et Lex
Numer 1/2004
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2004
Strony: 35-50
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka