Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułThe Philosophy of Law and Criminal Law - The Study of Mauerschützen
Nazwa czasopisma Studia Europejskie
Numer t. XI
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2003
Strony: 277-303
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka