Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOne-Case Study: Mauerschützen-Trials
Nazwa czasopisma Ius et Lex
Numer 1/2003
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka