Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułLegalność i legitymizacja humanitarnej interwencji
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 1/2004
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2004
Strony: 3-17
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka