Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSprawy konstytucyjne w integralnej filozofii prawa Ronalda Dworkina
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XII
[autor:] S. Sykuna,J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2004
Strony: 279-293
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka