Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDylematy humanitarnej interwencji
Nazwa czasopisma Studia Europejskie
Numer t. XII
[autor:] S. Sykuna,J. Zajadło
Miasto: - 2004
Strony: 29-53
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka