Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułLegality and Legitimization of Humanitarian Intervention: New Challenges in the Age of the War on Terrorism
Nazwa czasopisma American Behavioral Scientist
Numer t. 48 nr 6
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2005
Strony: 653-670
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka