Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZ dawnych i nowszych dziejów humanitarnej interwencji
Nazwa czasopisma Czasopismo Prawno Historyczne
Numer nr 2
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2004
Strony: 31-64
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka