Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawo międzynarodowe wobec problemu >państwa upadłego<
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 2/2005
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Warszawa 2005
Strony: 3-20
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka