Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawo międzynarodowe, prawa człowieka i demokracja: kontrowersje wokół tzw. interwencji pro-demokratycznej
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XIV
[autor:] J. Zajadło
Miasto: Gdańsk 2005
Strony: 559-580
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka