Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUniwersalna jurysdykcja - kilka uwag filozoficznoprawnych
Nazwa czasopisma Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Numer 3/2005
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2005
Strony: 61-76
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka