Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSłuszna przyczyna jako przesłanka legitymizacyjna interwencji humanitarnej. Studium z filozofii prawa międzynarodowego
Nazwa czasopisma Kwartalnik Prawa Publicznego 2005
Numer 1-2
[autor:] J. Zajadło
Miasto: - 2005
Strony: 37-76
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Zakład Praw Człowieka